Znaki drogowe

Stałe odblaskowe znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U9, U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W.

Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-03-1993

Odblaskowe znaki i tablice drogowe: wykonujemy na foli odblaskowej I, II i III generacji.

Znaki i tablice są:
odpowiednio wzmocnione przed zniszczeniem przez krawędziowe zaginanie tarczy znaku lub tablicy.

Konstrukcje wsporcze:
Firma wykonuje konstrukcje do tablic i znaków we własnym zakresie.

Na zlecenie odbiorcy montujemy znaki i tablice drogowe w terenie własną ekipą, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt. Zadanie wykonujemy w bardzo krótkim terminie (od zamówienia do końcowej realizacji do 7 dni). Wypożyczamy również drogowe znaki odblaskowe, tablice drogowe i inne akcesoria na czas robót w pasie drogowym
- galeria
- zobacz nasze realizacje


Znaki drogowe tymczasowe

Znaki drogowe tymczasowe wykonujemy zgodnie z wytycznymi z folii I - szej , lub II - giej generacji , wielkość znaków i tablic uzależniona od właściciela drogi. Znaki drogowe na roboty tymczasowe możemy również dzierżawić na określony czas realizacji robót drogowych, koszt dzierżawy jest ustalany na podstawie obowiązującego cennika. Znaki drogowe oraz tablice możemy dostarczyć wraz z konstrukcją wsporczą. Kompleksowo montujemy oznakowanie w terenie oraz demontujemy na zlecenie zamawiającego.

Malowanie dróg

1. Oznakowania poziome cienkowarstwowe

Firma Fram wykonuje oznakowania poziome cienkowarstwowe dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wszelkich parkingów i placów. Posiadamy odpowiedni sprzęt jak i wysoko wykfalifikowaną załogę do realizacji zadań. Malujemy metodą hydrodynamiczną, dzięki temu jakość malowanych znaków poziomych pozostaje na bardzo wysokim poziomie.
Malowanie wykonujemy farbą drogową akrylową, malowarkami samojezdnymi amerykańskiej firmy GRACO
- galeria
- zobacz nasze realizacje


2. Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Firma Fram wykonuje oznakowania grubowarstwowe masą chemoutwardzalną do trwałego, grubowarstwowego oznakowania poziomego jezdni w systemie STRUKTURALNYM, na podłożach bitumicznych i betonowych.
Posiadamy maszynę do oznakowań grubowarstwowych w technologii "STRUKTURALNEJ" - galeria

Wykonujemy znaki informacyjne dla gmin, miast.

W naszej ofercie znajdują się m.in:
tablice z nazwami ulic,
znaki informacyjne,
tablice do oznaczania ważnych miejsc w mieście lub gminie (instytucje państwowe, miejsca zabytkowe, instytucje kulturalne itd).
tablice wprowadzające do dzielnic, terenów przemysłowych
tablice turystyczne
tablice naścienne adresowe i numerowe
tablice szlaków rowerowych

Dokumenty do pobrania

Aprobata techniczna - pobierz