Polymat - Maty przeciwerozyjne

Naturalna wegetacja roslin jest najbardziej przyjazną środowisku ochroną przed erozją. Jednak opady deszczu występujące w fazie ukorzeniania się roslinnosci powodują erozję, która może zniszczyć cały efekt obsiewu trawą. TenCate Polyfelt Polymat są to trójwymiarowe maty wyprodukowane ze wzmocnionych włókien polipropylenowych. Na stromych skarpach zapobiegają one erozji gleby poprzez podtrzymywanie humusu i roślin do czasu ich własciwego ukorzenienia się.

Zastosowanie:
Polymat jest stosowany wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność obsiewu trawą stromych zboczy. Typowe obszary zastosowania to: brzegi rzek, jezior, zbiorników wodnych i stawów, kanały przeciwpowodziowe, nasypy drogowe i wykopy, konstrukcje z gruntów zbrojnych, ekrany dźwiękoszczelne, przykrycia składowisk odpadów i wiele innych.

Wbudowywanie Polymat jest łatwe, gdyż dzięki swej elastyczności dopasowuje się on do podłoża. Polymat jest odporny chemicznie i biologicznie, nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, jak również może być stosowany w budowlach mających bezpośredni kontakt z wodą pitną.

Zalety:
ułatwia szybkie zazielenienie stromych skarp
szybkie i łatwe wbudowywanie
całkowicie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego
zapewnia skuteczną ochronę przed erozją już w fazie ukorzeniania się roślin

Dokumenty do pobrania

Dane techniczne PL - pobierz
Opis produktu PL - pobierz
Wytyczne układania PL - pobierzStrona główna | O firmie | Znaki drogowe | Akcesoria drogowe | Kontakt