Maty drenażowe

Wybór i stosowanie odpowiedniej maty drenażowej jest zależne od zastosowania, rodzaju gruntu, warunków gruntowych i ilości odprowadzanej wody.

Maty drenażowe Polyfelt DC

Mata drenażowa PDC Maty drenażowe Polyfelt DC składają się z geosiatki i geowłókniny filtracyjnej (jedno lub dwustronnie). Maty Polyfelt DC wyróżniają się niewielką ściśliwością co nawet przy znacznym obciążeniu umożliwia ewakuację znacznej ilości wody. Maty drenażowe DC stanowią alternatywę dla filtra mineralnego w rozwiązaniach drenażowych.

Oto niektóre korzyści jakie dają maty drenażowe Polyfelt DC:

  • stała kontrola produkcji i dokładnie określone wymagania gwarantuje jakość materiału
  • długowieczność konstrukcji i brak uszkodzeń przy wbudowywaniu dzięki dobrym właściwościom mechanicznym
  • szybsze i łatwiejsze wbudowywanie maty drenażowej porównująco wbudowywania filtrów mineralnych, daje to także wymierne efekty ekonomiczne

Podstawowe obszary zastosowań mat drenażowych Polyfelt DC:

  • drenaż i odwodnienie, zastępując filtry mineralne z kruszywa
  • instalacje odwadniające dróg i torów kolejowych
  • odwodnienie i drenaż: ścian oporowych i przyczółków mostowych, zboczy, skarp, boisk, budowli, piwnic.
  • odgazowywanie i drenażu różnego rodzaju składowisk (np. odpadów),
  • warstwa drenażowa konstrukcji ogrodów na dachach budynków

Maty drenażowe Megadrain

Maty drenażowe Megadrain Geokompozyty Megadrain oparte są o trójwymiarową matę przeciwerozyjną materiałowo wykonaną z włókien polipropylenowych. Dodatkowo w matach drenażowych Megadrain jedno lub dwustronnie występuje geowłóknina TS (geowłóknina filtracyjna Polyfelt TS). Trójwymiarowa struktura maty Megadrain daje dobre możliwości odprowadzania wody, nawet wtedy gdy obciążenie gruntu nie jest duże.

Maty drenażowe Megadrain często stosowane są w miejscach gdzie występuje mały spadek, oraz tam gdzie jest wymagana duża ewakuacja wody.

Przykładowe zastosowania drenażowe maty Megadrain to wykorzystanie przy budowie boisk, tarasów, dachów a także do przykrywania składowisk z odpadami.

Maty drenażowe Megadrain są dostępne w kilku konfiguracjach i wariantach różniących się np. liczbą warstw geowłókniny filtracyjnej Polyfelt TS.

Megadrain stanowi znakomitą alternatywę dla kruszywa drenarskiego. Jej zdolność odprowadzania wody w płaszczyźnie maty odpowiada zdolności odprowadzania 20-30 cm warstwy kruszywa . 24-35 kilogramowa rolka odpowiada nawet 25 tonom kruszywa. Istotny jest także fakt że mata jest chemicznie i biologicznie odporna i przyjazna dla środowiska.
Strona główna | O firmie | Znaki drogowe | Akcesoria drogowe | Kontakt